Prečo si zvoliť nás


Sme odborníci.
V oblasti starostlivosti o životné prostredie pôsobíme už niekoľko rokov, čím Vám garantujeme vysokú a odbornú kvalitu poskytovaného servisu.
 
Sme profesionálni.
Ovládame predpisy a požiadavky legislatívy a vieme ich aplikovať v praxi, pripravené práve pre Vašu spoločnosť. Pravidelne kontrolujeme zmeny v legislatíve a priamo ich aplikujeme u klienta.
 
Sme efektívni.
Už po prvej analýze Vašich povinností a úloh Vám navrhneme najlepší a najjednoduchší spôsob aplikácie legislatívnych požiadaviek do praxe, ktorý bude čo najmenej zaťažovať Vašu spoločnosť a Vašich zamestnancov.
 
Sme flexibilní.
Prispôsobíme sa Vašim potrebám a požiadavkám a venujeme Vám toľko času a priestoru, koľko budete potrebovať (podľa potreby aj nad rámec času) priamo v sídle Vašej spoločnosti.
 
Neustále sa vzdelávame.
Odbremeníme Vašich zamestnancov od rôznych školení a seminárov zameraných na odpadové hospodárstvo a starostlivosť o životné prostredie (celá oblasť životného prostredia). Vaši zamestnanci budú mať viac času na svoju prácu a Vy ušetríte náklady spojené s účasťou na školeniach a seminároch.
 
Výsledkom našej spolupráce bude odbremenenie Vašej spoločnosti od nutnosti sledovať spletitú a často neprehľadnú legislatívu v oblasti starostlivosti o životné prostredie, odpadového hospodárstva, ako i v ostatných, nadväzujúcich oblastiach. Vďaka nám budete mať čas naplno sa venovať svojim obchodným či výrobným aktivitám s vedomím, že všetky povinnosti máte stále splnené.


ENVIROLIVE, s.r.o.
Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť budúcnosť, vždy pamätajme na ochranu a tvorbu životného prostredia.